Nieuws

28/01/2015

De 6de Staatshervorming en uw vastgoed: complexiteit troef!

Dat er op het vlak van de woningfiscaliteit heel wat wijzigt, is u wellicht niet ontgaan. Ingevolge de zesde staatshervorming zijn sinds 1 januari 2014 immers de gewesten bevoegd voor de ‘eigen woning’. Het overige vastgoed blijft een federale materie. Logischerwijs wordt het er niet eenvoudiger op…

Lees hieronder het volledige artikel