Nieuws

23/01/2015

Woningfiscaliteit na 1 januari 2015: update!

Dat er op het vlak van de woningfiscaliteit heel wat wijzigt, is u wellicht niet ontgaan. Ingevolge de zesde staatshervorming zijn sinds 1 januari 2014 immers de gewesten bevoegd voor de ‘eigen woning’. Traditioneel wordt rond de jaarwisseling in het kader van de begrotingsopmaak de Programmawet (federaal) en het Programmadecreet (gewestelijk) gestemd. En al even traditioneel bevatten deze nog enkele andere wijzigingen dan oorspronkelijk aangekondigd. Dit vraagt een update…

Lees hieronder de volledige update.